Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển khởi nghiệp Shinecombank

Báo cáo tài chính là gì? Có vai trò và thời hạn ra sao?

Báo cáo tài chính là gì? Trong thế giới kinh doanh phức tạp ngày nay, việc hiểu rõ về báo cáo tài chính không chỉ là một nhu cầu cần thiết mà còn là một yếu tố quan trọng trong quản lý và định hướng phát triển của một tổ chức. Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp, từ đó giúp các bên liên quan đánh giá và đưa ra quyết định có kiến thức và căn cứ chính xác. Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan báo cáo tài chính là gì, dùng để làm gì và thời hạn nộp là bao lâu?

Tìm hiểu báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính đóng vai trò là hệ thống thông tin về hoạt động kinh tế và tài chính của một đơn vị kế toán. Đây là một báo cáo được trình bày theo các mẫu biểu quy định trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Mục tiêu của báo cáo tài chính là gì thì chính là cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp. Theo quy định pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trong các ngành và thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính hàng năm. Đối với các công ty hoặc tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài việc lập và trình bày báo cáo tài chính hàng năm, họ cũng phải tổng hợp (hoặc hợp nhất) các báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc vào cuối kỳ kế toán hàng năm. Tiếp theo dưới đây sẽ nói báo cáo tài chính là gì và gồm những gì? 

Báo cáo tài chính là gì bao gồm những gì?

thoi han nop bao cao tai chinh

Bộ hồ sơ báo cáo tài chính sẽ bao gồm các giấy tờ như sau:

Bộ hồ sơ báo cáo tài chính là là gì? Đây là một tập hợp các tài liệu và báo cáo liên quan đến tình hình tài chính của một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm mấy loại? Nó bao gồm: 

– Báo cáo kết quả hoạt động (Income Statement): Báo cáo này cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lỗ trong một khoảng thời gian nhất định.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement): Báo cáo này mô tả các luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.

– Báo cáo tài sản và nguồn vốn (Balance Sheet): Báo cáo này cho thấy tài sản, nợ phải và nguồn vốn của tổ chức tại một thời điểm cụ thể.

– Báo cáo tài chính phụ (Supplementary Financial Information): Đây là các báo cáo hoặc thông tin bổ sung như báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết, báo cáo biến động vốn chủ sở hữu, hoặc các báo cáo tài chính khác mà có thể được yêu cầu hoặc cung cấp để bổ sung thông tin trong báo cáo tài chính chính.

Đây là các loại báo cái tài chính mong sẽ giúp bạn hiểu hơn báo cáo tài chính là gì.

 

Tại Việt Nam, giấy tờ được tổng hợp trong báo cáo tài chính là gì?

Đó sẽ là bộ tờ khai quyết toán thuế (gồm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp); bộ báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối tài khoản); và phụ lục đi kèm (thuyết minh BCTC, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước).

Vai trò của báo cáo tài chính là gì?

bao cao tai chinh 1

Báo cáo tài chính là gì dùng để làm gì? Lập báo cáo tài chính sẽ giúp doanh nghiệp:

– Báo cáo tài chính cung cấp các chỉ tiêu kinh tế và tài chính cần thiết để đánh giá tổng quan về hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

– Báo cáo tài chính cung cấp số liệu và tài liệu quan trọng để phân tích hoạt động kinh tế và tài chính, giúp đánh giá tình hình kinh doanh, hiện trạng tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

– Sử dụng các số liệu trên báo cáo tài chính, ta có thể phân tích và phát hiện tiềm năng kinh tế, dự đoán xu hướng hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định có độ chính xác và hiệu quả.

– Báo cáo tài chính cung cấp số liệu hữu ích cho việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư, giúp đảm bảo sự phù hợp và đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc biết lập báo cáo tài chính và đọc các thông tin trên tờ báo cáo này vì thế có ý nghĩa rất lớn. Mọi kiến thức và thông tin về báo cáo tài chính sẽ được phổ biến chi tiết và thực tế tại lớp học đào tạo quản lý tài chính của Kylin – do Tiến sĩ Trần Đức Huân trực tiếp giảng dạy.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính là gì 

Đối với doanh nghiệp nhà nước

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: Tối đa là 20 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ và tổng công ty Nhà nước, thời hạn nộp là 45 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc và tổng công ty Nhà nước sẽ nộp báo cáo tài chính cho công ty mẹ theo thời hạn do công ty mẹ quy định.

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Tối đa là 30 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ và tổng công ty Nhà nước, thời hạn nộp là 90 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc sẽ nộp báo cáo tài chính cho công ty mẹ theo thời hạn quy định.

Đối với doanh nghiệp khác

– Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm không quá 30 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác có thời hạn là 90 ngày.

– Đơn vị kế toán trực thuộc sẽ nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn quy định.

Bài viết trên đã giúp bạn đọc giải đáp báo cáo tài chính là gì và lý do tại sao nó là một yếu tố không thể thiếu trong quản lý tài chính. Mong rằng thông qua đây, bạn sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện báo cáo tài chính chính xác và định kỳ để đưa ra các quyết định chiến lược và đạt được sự thành công bền vững trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay. 

Xem thêm kiến thức về tài chính cá nhân Tại đây =>>>

Đừng quên theo dõi fanpage SHINECOMBANK để cập nhật những thông tin mới nhất nhé

thanh.tl

thanh.tl

Shinecombank

Công ty Shinecombank được thành lập vào ngày 8/3/2020 với tên gọi ban đầu là “Quỹ Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp”. Sau quá trình đầu tư vào nhiều dự án, công ty đã thành công với 2 dự án lớn trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục. Năm 2022, công ty quyết định đổi tên thành “Công ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp Shinecombank”. Tuy nhiên, thời gian đầu khi mới bắt đầu, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và học hỏi để thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp. Với mục tiêu nhân bản 1000 doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong ngành giáo dục và hình thành trung tâm đào tạo khởi nghiệp sau 5 năm, công ty đang chuẩn bị cho một hướng đi đột phá trong tương lai.

Bài viết liên quan