Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển khởi nghiệp Shinecombank

Hướng dẫn chi tiết cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp là một kỹ năng quan trọng đối với nhà đầu tư, các chuyên gia tài chính và người quan tâm đến hoạt động kinh doanh của một công ty. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất tài chính, khả năng sinh lời và tình hình tài chính tổng quan của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, đọc và hiểu báo cáo tài chính có thể là một thử thách đối với nhiều người.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, từ cấu trúc cơ bản đến việc phân tích các chỉ số tài chính quan trọng. Tiếp tục đọc để khám phá cách thức tận dụng thông tin quan trọng từ báo cáo tài chính và đưa ra những quyết định thông minh về đầu tư và kinh doanh.

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng mà các doanh nghiệp tạo ra để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của mình. Báo cáo tài chính ghi lại các số liệu và thông tin liên quan đến thu nhập, chi phí, tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm những gì?

Theo Điều 100, Thông tư 200/2014/TT-BTC, một báo cáo tài chính hoàn chỉnh gồm:

– Báo cáo tài chính của Ban giám đốc doanh nghiệp.

– Báo cáo tài chính của phía Công ty kiểm toán độc lập.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mẫu số B02-DN).

– Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01-DN)

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B03-DN).

– Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09-DN).

Các yêu cầu của một báo cáo tài chính hoàn chỉnh

Các yêu cầu của một báo cáo tài chính hoàn chỉnh

Tham khảo thêm: 7 bước lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp chi tiết

3. Hướng dẫn chi tiết cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Để đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, bạn cần có một hiểu biết cơ bản về các phần chính trong báo cáo tài chính và cách chúng liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là các bước cơ bản để đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp:

3.1. Bước 1: Tìm hiểu về cấu trúc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thường bao gồm ba phần chính: Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, và Báo cáo Kết quả Kinh doanh. Bạn cần hiểu rõ cấu trúc này và cách các phần này liên quan đến nhau. Khi hiểu được chúng bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về cấu trúc của báo cáo tài chính.

3.2. Bước 2: Đánh giá Bảng Cân đối Kế toán (Balance Sheet)

Bảng Cân đối Kế toán thể hiện tình hình tài sản, nợ và vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Bạn cần đánh giá và xem xét tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động), nợ (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn), vốn (vốn chủ sở hữu) của doanh nghiệp.

Phân tích Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính

Phân tích Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính

3.3. Bước 3: Xem Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ (Cash Flow Statement)

Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ cho biết cách tiền và tiền tương đương đã di chuyển trong doanh nghiệp trong khoảng thời gian cụ thể. Việc này sẽ giúp bạn hiểu cách doanh nghiệp quản lý tiền mặt và có được khả năng thanh toán nợ và đầu tư.

3.4. Bước 4: Kiểm tra Báo cáo Kết quả Kinh doanh (Income Statement)

Báo cáo Kết quả Kinh doanh thể hiện doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi đó, cần xem xét lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, và các khoản chi phí để đánh giá hiệu suất kinh doanh.

Tham khảo thêm: Tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò của tài chính doanh nghiệp

3.5. Bước 5: Phân tích các chỉ số tài chính

Sử dụng các chỉ số tài chính như ROA (Lợi nhuận trên Tài sản), ROE (Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu), Tỷ suất lợi nhuận gộp, và các chỉ số khác để đánh giá hiệu suất và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đánh giá các chỉ số trong Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đánh giá các chỉ số trong Báo cáo tài chính doanh nghiệp

3.6. Bước 6: So sánh với dữ liệu liên quan

Để có cái nhìn toàn diện hơn, so sánh báo cáo tài chính của doanh nghiệp với dữ liệu của cùng ngành hoặc cùng kích cỡ doanh nghiệp.

3.7. Bước 7: Đọc chú thích và ghi chú

Bạn không được bỏ qua phần chú thích và ghi chú trong báo cáo tài chính. Bởi đây là nơi có thể chứa thông tin quan trọng về các sự kiện hoặc điều kiện đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tài sản và lợi nhuận của doanh nghiệp.

3.8. Bước 8: Tạo tổng quan về tình hình tài chính

Cuối cùng, hãy tạo tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp thông tin từ các phần của báo cáo tài chính. Điều này giúp bạn hiểu rõ về sức kháng của doanh nghiệp và khả năng tạo lợi nhuận trong tương lai.

4. Hậu quả khi không biết cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Như đã nói ở trên, biết cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp là một kỹ năng cần thiết đối với mỗi nhân sự. Khi không biết cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, có thể gây ra một số hậu quả tiềm tàng và thách thức đến với doanh nghiệp.

4.1. Không hiểu rõ về tình hình tài chính

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu bạn không thể đọc và hiểu báo cáo này, bạn sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và nợ của doanh nghiệp. Điều này có thể dẫn đến việc bạn không có cái nhìn chính xác về sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của công ty.

4.2. Thiếu khả năng phân tích và đánh giá

Đọc báo cáo tài chính không chỉ đơn giản là đọc số liệu mà còn đòi hỏi khả năng phân tích và đánh giá. Nếu bạn không biết cách phân tích các chỉ số tài chính quan trọng như ROE (Return on Equity), ROA (Return on Assets), hoặc không thể hiểu được ý nghĩa của các chỉ số này, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra những quyết định thông minh liên quan đến đầu tư hoặc kinh doanh.

4.3. Rủi ro đầu tư không xác định

Đối với nhà đầu tư, việc không biết cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp có thể tạo ra rủi ro đầu tư không xác định. Bạn có thể không nhận ra các vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như tình trạng tài chính không ổn định, nợ cao, hoặc các khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định đầu tư không hợp lý và gánh chịu rủi ro cao.

Như vậy, qua bài viết này bạn sẽ hiểu thêm về cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp và một số hậu quả khi không biết đọc chúng. Bạn cần trang bị cho mình kỹ năng này tốt hơn để phát triển hơn trong tương lai.

thanh.tl

thanh.tl

Shinecombank

Công ty Shinecombank được thành lập vào ngày 8/3/2020 với tên gọi ban đầu là “Quỹ Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp”. Sau quá trình đầu tư vào nhiều dự án, công ty đã thành công với 2 dự án lớn trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục. Năm 2022, công ty quyết định đổi tên thành “Công ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp Shinecombank”. Tuy nhiên, thời gian đầu khi mới bắt đầu, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và học hỏi để thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp. Với mục tiêu nhân bản 1000 doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong ngành giáo dục và hình thành trung tâm đào tạo khởi nghiệp sau 5 năm, công ty đang chuẩn bị cho một hướng đi đột phá trong tương lai.

Bài viết liên quan