Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển khởi nghiệp Shinecombank

Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế môn bài với doanh nghiệp 2023

Năm 2023, các bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp đang trở thành một vấn đề đáng chú ý. Qua các năm, các chính sách thuế đã trải qua những điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế và mục tiêu phát triển của quốc gia. Việc nắm bắt thông tin về các bậc thuế môn bài mới nhất là rất quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp họ tính toán và dự đoán tài chính một cách chính xác. Bài viết hôm nay sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu thuế môn bài là gì và các bậc thuế môn bài theo pháp luật quy định, đừng bỏ lỡ nhé. 

1. Thuế môn bài là gì?

Hiện nay, thuật ngữ “thuế môn bài” đã ít được sử dụng và thay vào đó, thuật ngữ “lệ phí môn bài” đã được áp dụng thay thế. Lệ phí môn bài là loại thuế kinh doanh mà tổ chức và cá nhân kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng phải nộp theo quy định của Pháp lệnh Thuế Công thương nghiệp 1983. Mặc dù thuật ngữ có thay đổi nhưng tinh thần và mục đích thuế vẫn giữ nguyên, đó là thu thuế từ các hoạt động kinh doanh nhằm đóng góp vào nguồn thu ngân sách và hỗ trợ phát triển quốc gia.

Định nghĩa thuế môn bài?

Định nghĩa thuế môn bài?

                    Xem thêm: 9 loại thuế doanh nghiệp cần biết 2023

2. Các bậc lệ phí thuế môn bài pháp luật quy định năm 2023

Căn cứ Điều 4 Nghị Định 139/2016/ NĐ – CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/ NĐ – CP quy định về mức thu lệ phí môn bài 2022 như sau:

– Các mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ đã được quy định như sau:

 

– Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, mức lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm.

– Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, mức lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác sẽ chịu mức lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

 

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức được quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1 Điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP), căn cứ vào vốn điều lệ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp tổ chức không có vốn điều lệ, thì mức thu lệ phí môn bài được căn cứ vào vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

 

– Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ đã được quy định như sau:

Quy định thuế môn bài đối với cá nhân, các hộ kinh doanh như thế nào?

Quy định thuế môn bài đối với cá nhân, các hộ kinh doanh như thế nào?

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ chịu mức lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

 

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc hộ gia đình có doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm sẽ chịu mức lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.

 

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc hộ gia đình có doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm sẽ chịu mức lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

 

Để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình, doanh thu sẽ được sử dụng làm căn cứ và hướng dẫn của Bộ Tài chính sẽ được tuân thủ để đảm bảo tính công bằng và khách quan trong việc thu thuế môn bài cho cá nhân và hộ gia đình.

                Xem thêm: Điều kiện thành lập doanh nghiệp 2023

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh), sau khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp), quy định thuế môn bài được áp dụng như sau:

 

– Trường hợp kết thúc hoạt động trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp sẽ nộp mức lệ phí môn bài cho cả năm.

 

– Trường hợp kết thúc hoạt động trong 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp sẽ nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

 

Tương tự, đối với hộ gia đình, cá nhân, và nhóm cá nhân đã giải thể nhưng tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian 6 tháng đầu năm, họ sẽ nộp mức lệ phí môn bài cho cả năm. Trong trường hợp kết thúc hoạt động trong 6 tháng cuối năm, họ sẽ nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

 

Những quy định này được áp dụng để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích sự tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình, cá nhân, và nhóm cá nhân.

3. Cách nộp lệ phí môn bài 

Có hai phương pháp để nộp lệ phí môn bài như sau:

 

  1. Nộp tiền mặt: Doanh nghiệp có thể nộp lệ phí môn bài bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

 

  1. Nộp thuế điện tử: Doanh nghiệp cũng có thể trích từ tài khoản ngân hàng của công ty để nộp lệ phí môn bài qua hình thức nộp thuế điện tử. Với phương pháp này, doanh nghiệp sẽ sử dụng chữ ký số để thực hiện giao dịch. Qua việc trích trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp có thể tiện lợi và nhanh chóng hoàn thành việc nộp lệ phí môn bài.

thuế môn bài

4. Thời hạn nộp thuế môn bài

Đối với thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023, hạn chót là ngày 30/01/2023. Từ năm sau đó, chi nhánh sẽ phải nộp lệ phí môn bài hàng năm, với hạn chót nộp là ngày 30/01 hàng năm.

 

Tuy nhiên, có một số trường hợp được áp dụng quy định khác như sau:

 

Trường hợp 1: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh, sau khi kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài:

 

– Nếu kết thúc lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm 2023, hạn chót nộp là ngày 30/7/2023.

 

– Nếu kết thúc lệ phí môn bài trong 6 tháng cuối năm 2023, hạn chót nộp là ngày 30/01 của năm liền kề.

 

Trường hợp 2: Đối với hộ gia đình, cá nhân tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh và sau đó tái hoạt động:

 

– Nếu doanh nghiệp tái hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023, hạn chót nộp lệ phí môn bài là ngày 30/07/2023.

 

– Nếu doanh nghiệp tái hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2023, hạn chót nộp lệ phí môn bài là ngày 30/01 của năm liền kề.

5. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Căn cứ vào quy định của Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP, lệ phí môn bài được miễn đối với các trường hợp sau:

 

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh và có doanh thu hàng năm không vượt quá 100 triệu đồng.

 

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

 

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá.

 

– Điểm bưu điện văn hóa xã và cơ quan báo chí (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

 

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

 

– Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

Những quy định trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các đối tượng được miễn lệ phí môn bài, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực đặc biệt và khu vực miền núi.

 

Trên đây là các thông tin quy định về thuế môn bài dành cho những ai đang hoạt động kinh doanh. Mong rằng các bạn đã nắm rõ thông tin này và sớm hoàn thành nghĩa vụ đóng lệ phí môn bài theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra đừng quên theo dõi Shinecombank để liên tục cập nhật các kiến thức kinh doanh khác. Cảm ơn đã theo dõi!

thanh.tl

thanh.tl

Shinecombank

Công ty Shinecombank được thành lập vào ngày 8/3/2020 với tên gọi ban đầu là “Quỹ Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp”. Sau quá trình đầu tư vào nhiều dự án, công ty đã thành công với 2 dự án lớn trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục. Năm 2022, công ty quyết định đổi tên thành “Công ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp Shinecombank”. Tuy nhiên, thời gian đầu khi mới bắt đầu, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và học hỏi để thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp. Với mục tiêu nhân bản 1000 doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong ngành giáo dục và hình thành trung tâm đào tạo khởi nghiệp sau 5 năm, công ty đang chuẩn bị cho một hướng đi đột phá trong tương lai.

Bài viết liên quan